Home | Nieuws | Diensten | Onze kantoren | Contacteer ons
Website Use Policy 
www.meerschaert.be is een product van Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA, Lodewijk Dosfelstraat 6/1, 9100 Sint-Niklaas. E-mail: info@meerschaert.be

Inhoud
Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA besteedt veel zorg aan de creatie van de databank gebruikt voor deze website. Zij garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met een zoekmachine, is Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.
Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - electronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.KLANTENPORTAL LOGIN

© 2019 Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Website Use Policy
Created by BECOSOFT (www.becosoft.be)