Home | Nieuws | Diensten | Onze kantoren | Contacteer ons

 

WEBINFO


NUTTIGE INFO


 

Meer info inzake rechtzettingen energiebesparende uitgaven


 

 

BTW-verlaging vanaf juli 2011 permanent voor renovaties aan woningen ouder dan 5 jaar

 


 

AANSLAGJAAR 2013, INKOMSTEN 2012

Minimuminkomen bedrijfsleiders verlaagd tarief VEN.B.: € 36.000,00

Tarief Notionele Intrestaftrek: 3% voor grote vennootschappen en 3,5 % voor kleine vennootschappen

Rentevoet Debetintresten rekening-courant: nog niet bekend

Vermeerderingspercentage voorafbetalingen:

· Gemiddeld: 2,25 %

· VA 1: 3 %

· VA 2 : 2,5 %

· VA 3: 2 %

· VA 4: 1,5 %

 

Voor aanslagjaar 2013 moeten de voorafbetalingen geschieden:

- voor het eerste kwartaal : uiterlijk op 10 april 2012;

- voor het tweede kwartaal : uiterlijk op 10 juli 2012;

- voor het derde kwartaal : uiterlijk op 10 oktober 2012;

- voor het vierde kwartaal : uiterlijk op 20 december 2012.

hier kan je de gestructureerde mededeling bepalen

 

Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.820 EUR

Forfait elektriciteit bedrijfsleiders 910 EUR

Aftrek van restaurantkosten = 69 %

Aftrek brandstofkosten = 75 %

 

AANSLAGJAAR 2012, INKOMSTEN 2011

Minimuminkomen bedrijfsleiders verlaagd tarief VEN.B.: € 36.000,

Tarief Notionele Intrestaftrek:  3,425 %  voor grote vennootschappen en 3,925 % voor kleine     vennootschappen

Rentevoet Debetintresten rekening-courant: 8,5 %

Vermeerderingspercentage voorafbetalingen:

·         Gemiddeld: 2,25 %

·         VA 1: 3 %

·         VA 2 : 2,5 %

·         VA 3: 2 %

·         VA 4: 1,5 %

Voor aanslagjaar 2012 moeten de voorafbetalingen geschieden:

-  voor het eerste kwartaal : uiterlijk op 11 april 2011;

-  voor het tweede kwartaal : uiterlijk op 12 juli 2011;

-  voor het derde kwartaal : uiterlijk op 10 oktober 2011;

-  voor het vierde kwartaal : uiterlijk op 20 december 2011.

hier kan je de gestructureerde mededeling bepalen

  • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.640 EUR
  • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 820 EUR 
  • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
  • Aftrek brandstofkosten = 75 %
  • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00237 EUR/km
  • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km

 

 

AANSLAGJAAR 2011, INKOMSTEN 2010

Minimuminkomen bedrijfsleiders verlaagd tarief VEN.B.: € 36.000,00

Tarief Notionele Intrestaftrek:  3,8 %  grote vennootschappen en 4,3 % voor kleine vennootschappen

Rentevoet Debetintresten rekening-courant: 9 %

Vermeerderingspercentage voorafbetalingen:

·         Gemiddeld: 2,25 %

·         VA 1: 3 %

·         VA 2 : 2,5 %

·         VA 3: 2 %

·         VA 4: 1,5 %

 

 

Indien u als zelfstandige wenst vooraf te betalen dan moet u de voorafbetalingen overschrijven op de rekening 679-2002340-66 ten name van de «Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen» (IBAN code BE07 6792 0023 4066 en BIC code PCHQ BEBB). De vennootschappen schrijven over op de rekening 679-2002330-56 van de «Dienst Voorafbetalingen - Vennootschappen» (IBAN code BE20 6792 0023 3056 en BIC code PCHQ BEBB).

Bijkomende info

Adres van de dienst der Voorafbetalingen:
Dienst Voorafbetalingen der Belastingen
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 bus 42

1030 Brussel

 


PERSONENBELASTING A.J. 2013


 

 

Belangrijkste geïndexeerde coëfficiënten voor het aanslagjaar 2013

 

GEZINSLASTEN

 

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen: € 2.990,00

Verhoogd maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen:

- voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: € 4.320,00

- voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: € 5.480,00

Minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: € 400,00

Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen: € 2.990,00

Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen: € 2.490,00

 

BEROEPSINKOMSTEN

 

- Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: € 370,00

- Vrijgesteld bedrag van de vergoeding van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming: € 4.170,00

- Maximum vrijstelling fietsvergoeding : € 0,21

- Maximum vrijstelbaar bedrag pc privé: € 810,00 - Inkomensgrens : € 31.620,00

- Jaarlijks maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: € 2.430,00

 

AFTREKBARE BESTEDINGEN

 

- Minimumbedrag van een aftrekbare gift: € 40,00

 

 

KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGEN MET RECHT OP BELASTINGVOORDEEL

 

- Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning: € 2.200,00

Verhoging van dit bedrag gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken: € 730,00

Verhoging wanneer de belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van het leningcontract: € 70,00

 

 

UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP BELASTINGVERMINDERINGEN

 

- Maximaal aftrekbaar bedrag inzake pensioensparen: € 910,00

- Maximumbedrag van de uitgaven PWA-cheques en dienstencheques: € 2.650,00

- Vermindering voor energiebesparende uitgaven:

Maximumbedrag van het totaal van de verschillende belastingverminderingen per belastbaar tijdperk per woning: € 2.930,00

Bedrag van de verhoging voor de plaatsing van zonnecelpanelen: € 880,00

Bedrag van de belastingvermindering voor een lage energiewoning: € 440,00

- Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand: 730,00

 

 

ROERENDE INKOMSTEN

 

- Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: € 1.830,00

 

 

 

INKOMSTEN VAN BEDRIJFSLEIDERS

 

- Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten: € 2.280,00 voor bezoldigingen van bedrijfsleiders (€ 3.790,00 voor bezoldigingen werknemers, meewerkende echtgenoten en voor baten)

           

 

BELASTINGBEREKENING

 

- Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot: € 12.740,00

- Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen art. 88 (huwelijksquotiënt): € 9.810,00

- Minimumbedrag van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen gedaan zijn: € 40,00

 

PERSONENWAGENS

 

- Maximum vermindering voor de aanschaf van een door een elektrische motor aangedreven personenwagen, wagen dubbel gebruik of minibus: € 9.510,00

- Maximumvermindering voor de installatie van een aan de buitenkant van de woning geplaatst oplaadpunt voor elektrische voertuigen: € 260,00

- Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig: minimumbedrag van het voordeel alle aard: € 1.200,00

 

 

Voor alle geïndexeerde bedragen: zie

Bericht inzake de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen aanslagjaar 2013


PERSONENBELASTING A.J. 2012


 

 

Belangrijkste geïndexeerde coëfficiënten voor het aanslagjaar 2012

 

GEZINSLASTEN

 

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen: € 2.890,00

 Verhoogd maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen:

-           voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast:  € 4.170,00

-           voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: €  5.290,00

Minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: €  400,00

Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen: €  2.890,00

Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen: € 2.410,00

 

BEROEPSINKOMSTEN

 

-          Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: € 350,00

-          Vrijgesteld bedrag van de vergoeding van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming: € 4.030,00

-          Maximum vrijstelling fietsvergoeding : € 0,21

-          Maximum vrijstelbaar bedrag pc privé: € 780,00 - Inkomensgrens : € 30.540,00

-          Jaarlijks maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen:   2.358,00

 

AFTREKBARE BESTEDINGEN

 

-          Minimumbedrag van een aftrekbare gift: €  40,00

 

 

KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGEN MET RECHT OP BELASTINGVOORDEEL

 

-          Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning: €  2.120,00

Verhoging van dit bedrag gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken: € 710,00

Verhoging wanneer de belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van het leningcontract: € 70,00

 

 

UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP BELASTINGVERMINDERINGEN

 

-          Maximaal aftrekbaar bedrag inzake pensioensparen: € 880,00

-          Maximumbedrag van de uitgaven PWA-cheques en dienstencheques: € 2.560,00

-          Vermindering voor energiebesparende uitgaven:

Maximumbedrag van het totaal van de verschillende belastingverminderingen per belastbaar tijdperk per woning: € 2.830,00

Bedrag van de verhoging voor de plaatsing van zonnecelpanelen: € 850,00

Bedrag van de belastingvermindering voor een lage energiewoning: € 420,00

-          Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand: 710,00

 

 

ROERENDE INKOMSTEN

 

-          Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's:  1.770,00

 

 

 

INKOMSTEN VAN BEDRIJFSLEIDERS

 

-          Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten: € 2.200,00

 

 

BELASTINGBEREKENING

 

-          Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot:   12.300,00

-          Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen art. 88 (huwelijksquotiënt):   9.470,00

-          Minimumbedrag van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen gedaan zijn: € 40,00

 

PERSONENWAGENS

 

-          Maximum vermindering voor de aanschaf van een door een elektrische motor aangedreven personenwagen, wagen dubbel gebruik of minibus:  9.190,00

-          Maximumvermindering voor de installatie van een aan de buitenkant van de woning geplaatst oplaadpunt voor elektrische voertuigen: € 250,00

-          Maximumbedrag van de korting op factuur van 15 % van de aanschaffingswaarde van een voertuig wanneer de CO2-uitstoot minder dan 105 gram per km bedraagt:  4.640,00

-          Maximumbedrag van de korting op factuur van 3 % van de aanschaffingswaarde van een voertuig wanneer de CO2-uitstoot 105 tot maximaal 115 gram per km bedraagt: € 870,00

-          Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig

Coëfficiënt voor voertuigen met benzine-, LPG-, aardgasmotor:  0,00216

Coëfficiënt voor voertuigen met dieselmotor: 0,00237

 

 

Voor alle geïndexeerde bedragen: zie

Bericht inzake de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen aanslagjaar 2012


 

NUTTIGE WEBSITES

 


Voor meer informatie omtrent Publicaties Federale Overheidsdienst FINANCIEN : o.m.

VERVOER           

-          belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

-          wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

-          belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal (ink. 2010 en 2011 – AJ 2011 en 2012)

-          tarief van de verkeersbelastingen voor lichte vrachtwagens (tot 3.500 kg) (2010 - 2011)

-          motorfietsen (2010 – 2011)

-          vrachtwagens (2010 – 2011)

-          tarieven van de verkeersbelasting (2010 – 2011)    

WONING

-          belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

-          BTW van 6 % voor de renovatie van woningen

-          Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen – groene lening – 2011

-          Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

-          Een huurcontract opstellen

-          Een huurcontract laten registreren

-          Belastingverminderingen voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen (ink. 2011 – AJ 2012)

GEZIN

-          De dienst alimentatievorderingen (DAVO)

-          Overmatige fiscale schuldenlast: hoe geraak je er uit?

-          De aftrek van kosten van kinderopvang

-          Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

-          BTW van 6 % voor bepaalde kleine hersteldiensten

-          Studentenarbeid

-          De Belgische douane wenst u een goede reis

-          Fiscale tegemoetkomingen voor gehandicapte kinderen

-          Een geschil met de federale belastingadministratie – de fiscale bemiddelingsdienst

ZELFSTANDIGEN

-          Vrijstelling van belastingvermindering voor beginnende zelfstandigen

-          Investeringsaftrek

ANDERE

-          TaxShelter

-          Fiscaliteit van de vzw

-          Tax on Web

Publicaties Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Op deze pagina kunt u

 de brochures en folders elektronisch raadplegen in pdf-formaat en

 gratis brochures en folders bestellen die u met de post worden toegestuurd

 

 

 

 


MAALTIJDCHEQUES

 


 

Vanaf 1 februari 2009 is het mogelijk om de zichtwaarde van een maaltijdcheque te verhogen tot € 7,00 (K.B. 13 februari 2009, B.S., 12 maart 2009) én te genieten van een fiscaal voordeel van € 1,00.  Deze verhoging wordt in hoofde van de vennootschap als een fiscaal aftrekbare uitgave beschouwd, in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider als sociaal voordeel vrijgesteld van personenbelasting!

 

Hiervoor is wel een aanpassing van de individuele overeenkomst nodig!

 

Wordt de werkgeversbijdrage niet verhoogd, dan blijft niettemin € 1,00 ervan even goed als uitgave fiscaal aftrekbaar!

 


verworpen uitgaven personenwagens gekoppeld aan CO2 uitstoot


 

De aftrek van de kosten met betrekking tot personenwagens wordt in de vennootschap beperkt in functie van de CO2-uitstoot van deze wagen.

Met ingang van 1 januari 2010 gelden volgende beperkingen:

 

 

voor de voertuigen met een dieselmotor:

             - 100 % indien ze een uitstoot hebben van minder dan 60 gram CO2 per kilometer;

  - 90 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 60 gram CO2 per kilometer tot maximaal 105 gram CO2 per kilometer;
  - 80 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 105 gram CO2 per kilometer tot maximaal 115 gram CO2 per kilometer;
  - 75 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 115 gram CO2 per kilometer tot maximaal 145 gram CO2 per kilometer;
  - 70 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 145 gram CO2 per kilometer tot maximaal 170 gram CO2 per kilometer;
 

- 60 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 170 gram CO2 per kilometer tot maximaal 195 gram CO2 per kilometer;

 - 50 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 195 gram CO2 per kilometer of indien er geen gegevens beschikbaar zijn. 

 

 

voor de voertuigen met een benzinemotor:

             - 100 % indien ze een uitstoot hebben van minder dan 60 gram CO2 per kilometer;

  - 90 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 60 gram CO2 per kilometer tot maximaal 105 gram CO2 per kilometer;
  - 80 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 105 gram CO2 per kilometer tot maximaal 125 gram CO2 per kilometer;
  - 75 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 125 gram CO2 per kilometer tot maximaal 155 gram CO2 per kilometer;
  - 70 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 155 gram CO2 per kilometer tot maximaal 180 gram CO2 per kilometer;

- 60 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 180 gram CO2 per kilometer tot maximaal 205 gram CO2 per kilometer;

 - 50 % indien ze een uitstoot hebben van meer dan 205 gram CO2 per kilometer of indien geen gegevens beschikbaar zijn.

Voor voertuigen zonder CO2-uitstoot geldt een aftrek van 120 %.

 

Deze regeling geldt alleen voor vennootschappen en niet voor zelfstandigen.

 


           Maaltijdcheques aan zelfstandige bedrijfsleiders

 


 

Met ingang van 1 januari 2007 kunnen ook maaltijdcheques uitgereikt aan zelfstandige bedrijfsleiders als vrijgestelde sociale voordelen worden aangemerkt. De toekenningsvoorwaarden zijn identiek aan de voorwaarden die gelden voor werknemers. Ook op fiscaal vlak geldt hetzelfde regime als voor werknemers: in het bijzonder de niet-aftrekbaarheid voor de vennootschap en de niet-belastbaarheid van de maaltijdcheque voor de bedrijfsleider.

 

Volgende voorwaarden moeten gelijktijdig worden vervuld:

 

-        de toekenning is afhankelijk van de toekenning van maaltijdcheques aan de werknemers van de onderneming (n.v.t. voor ondernemingen zonder personeel)

-         de toekenning moet geregeld zijn in een geschreven individuele overeenkomst

-         max. één maaltijdcheque per gepresteerde dag (het aantal dagen is beperkt tot het aantal dagen dat door een voltijdse werknemer zou worden gepresteerd

-         opgesteld op naam van de bedrijfsleider

-         geldigheidsduur beperkt tot 3 maanden

-         voor een maaltijd of aankopen van voedingsmiddelen

-         de bijdrage van de vennootschap bedraagt maximaal € 5,91 (m.i.v. 02/2009), de bedrijfsleider zelf dient minimaal € 1,09 te betalen

-         maandelijkse verdeling

-         mogen het loon of ander voordeel niet vervangen

 

 

De maaltijdcheques zijn eveneens vrijgesteld van RSZ.

 

 


Voordelen van alle aard

de ter beschikkingstelling van een firmawagen

regeling t/m 31.12.2011

 


Vanaf 1 januari 2010 wordt het voordeel niet langer berekend op basis van het belastbaar vermogen van de personenwagen, maar wel op basis van de CO2-uitstoot (zie gelijkvormigheidsattest van de wagen).

  

Dieselwagens:

 

Periode 01.01.2010 – 31.12.2010: CO2-uitstoot  in g/km x 5.000 (of 7.500) km x € 0,0023/km

Periode 01.01.2011 – 31.12.2011: CO2-uitstoot  in g/km x 5.000 (of 7.500) km x € 0,00237/km

 

 

Benzine- en LPG-wagens:

 

Periode 01.01.2010 – 31.12.2010: CO2-uitstoot  in g/km x 5.000 (of 7.500) km x € 0,0021/km

Periode 01.01.2011 – 31.12.2011: CO2-uitstoot  in g/km x 5.000 (of 7.500) km x € 0,00216/km

 

Indien geen gegevens over de CO2-uitstoot bekend zijn bij de DIV, wordt als CO2-uitstoot 195 g/km voor

dieselwagens genomen en 205 g/km voor benzine- en LPG-wagens.

 


 Lijsten erkende drukkers

 

 


 

 

Erkende drukkers voor documenten vrije beroepers, hotel- en restauranthouders, carwash en voor CMR-vrachtbrieven en verhuisvrachtbrieven:

 

-    erkende drukkers van ontvangstbewijsboekjes voor titularissen van vrije beroepen, ambten of posten

 

-          erkende drukkers - nota's en ontvangstbewijzen voor hotelhouders, restauranthouders en ondernemingen die autovoertuigen wassen

 

-          erkende drukkers - vrachtbrieven voor vervoerondernemingen

 
 

 

BTW – nieuwigheden 2009


 

Ø Tijdelijke uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief van 6 % in de bouwsector: nieuwbouw 6 % i.p.v. 21 % op schijf van € 50.000,00 (K.B. 10 februari 2009, B.S., 13 februari 2009)

 

 

De toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6 % kan in de bouwsector “tijdelijk” worden uitgebreid tot de nieuwbouwwoningen:

 

 

VOORWAARDEN

 

      Over een totaal gecumuleerde maatstaf van heffing van “een” schijf van € 50.000,00 (excl. BTW).

De schijf waarop de 6 % wordt toegepast, hoeft niet te slaan op de eerste betaling (gestarte werken kunnen bijgevolg ook nog in aanmerking komen);

 

Het tijdstip waarop de BTW opeisbaar wordt, moet zich voordoen vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw en uiterlijk op 31 december 2009.

 

      Voor werk in onroerende staat die de oprichting/verkoop tot voorwerp heeft van een nieuwe woning.

 

Herstellingswerken zijn uitgesloten.

 

Het betreft o.m.:

 

o    iedere handeling die tot voorwerp heeft  zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:

a)    van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketel of aan de radiatoren;     

b)        van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;

c)        van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen;

d)        van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;

e)        van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of een badkamer is uitgerust;

o    van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst; iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbekleding of -bedekking als de plaatsing ervan in een gebouw ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;

o    het  terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van de hierboven bedoelde handelingen

      Uitgevoerd door een geregistreerde aannemer

 

      Met betrekking tot een woning die, na de uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk voorprivédoeleinden moet worden gebruikt als domicilie van de  bouwheer of koper;


 BIJ AANNEMING

 

      De bouwheer zal bij het BTW-controlekantoor van het gebied waar de woning is gelegen een verklaring moeten indienen waarin hij bevestigt aan de gestelde voorwaarden te voldoen

Kopie van deze verklaring wordt afgeleverd aan de aannemer, waardoor laatstgenoemde “in principe” wordt ontlast van elke aansprakelijkheid nopens de vaststelling van het BTW-tarief.

Hij zal het controlekantoor tevens een kopie van de bouwvergunning (en ev. van de basisakte) en van het aannemingscontract moeten bezorgen.

 

 

      De aannemer moet op de factuur die hij uitreikt en op het dubbel dat hij bewaart de datum en het referentienummer vermelden van de verklaring van de bouwheer en van het BTW-controlekantoor waar deze verklaring werd ingediend.

      De aannemer moet uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op die waarin de factuur met 6 % werd uitgereikt een kopie van deze factuur aan zijn BTW-controlekantoor zenden

 

BIJ VERKOOP

 

 

Bij verkoop van een nieuwe woning moet de partij die het gebouw levert, vóóraleer de BTW opeisbaar wordt (*), een verklaring afleggen bij het BTW controlekantoor van zijn woonplaats (of maatschappelijke zetel) waarin hij bevestigt dat de koper aan de gestelde voorwaarden voldoet.  Deze verklaring moet nog aangevuld worden en mede ondertekend worden door de verkrijger van het gebouw.

 

          De vervreemder (verkoper) bevestigt op de factuur en op het dubbel dat het gebouw hetzij  uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk gebruikt wordt als vaste privéwoning van de verkrijger die er zijn domicilie zal hebben.

 

          De verkoper moet uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op die waarin de factuur met 6 % werd uitgereikt een kopie van deze factuur aan zijn BTW-controlekantoor zenden

 

 

 (*) Het moment van  opeisbaarheid van de BTW is het moment waarop de BTW verschuldigd wordt.  Dit wordt beoordeeld aan de hand van het eerste van de drie volgende gebeurtenissen dat zich zal voordoen, voor het geheel of een deel van de prijs:

- ofwel het einde van de dienst

- ofwel het uitschrijven van de factuur (ev. voorschotfactuur)

- ofwel de betaling door de klant.

 

De maatregel is van toepassing vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2009  en geldt bij

 

·         oprichting van een nieuwe woning slechts voor werken die betrekking hebben op een woning die nog niet in gebruik is genomen

 

·         verkoop van een nieuwe woning voor zover de woning op 1 januari 2009 nog niet in gebruik is genomen en de levering van de woning plaatsvindt uiterlijk op 31 december 2009.

 

en voor zover de eigenaar de woning gedurende ten minste vijf jaar als vaste gezinswoning zal gebruiken.

 

 

Ø BTW-verlaging voor vernieuwbouw na afbraak: 6 % BTW in alle woongebieden

 

 

In 2007 werd het verlaagde BTW-tarief van 6 % al van toepassing verklaard op de afbraak en de wederopbouw van gebouwen in stadsgebieden.

 

Van 1 januari 2009 tot 31 december 2009 wordt deze regeling uitgebreid tot het volledige grondgebied van het land mits de sloopwerken in 2009 gebeuren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze webpagina is ter informatie.  Hoewel deze informatie met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.© 2018 Accountantskantoor Meerschaert & Partners BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Website Use Policy
Created by BECOSOFT (www.becosoft.be)